Haber

Hibe Destekleri Açıklandı

Hibe Destekleri Açıklandı
21 Ekim 2016

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (KKYDP) Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (TEBLİĞ NO.201637) yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı YILMAZ Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. dedi.

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini ifade eden Yılmaz “Program kapsamında destek verilecek yatırım konularında hibeye esas proje gideri üst limiti proje konularına göre farklılık göstermekle birlikte 2 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımcılar başvurularını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (21 Ekim 2016) kırk beş gün içerisinde 04 Aralık 2016 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden tarim.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir” dedi.

YÜZDE 50’Sİ KARŞILANACAK

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanan hibe başvurularının İl ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanların programa alınacağını ve hibeye esas proje tutarlarının yüzde 50’sinin hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacağını dile getiren Yılmaz “Program kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detaylı bilgi ve dokümana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www.tarim.gov.tr adreslerinden ulaşılarak bilgi alınabilecek” dedi.
Bir Yorum Yap

Haber
Bu Web Sitesi ÜN Ajans Tarafından Tasarlanmıştır.

Hibe Destekleri Açıklandı

Haber Giriş Tarihi: 21 Ekim 2016
Hibe Destekleri Açıklandı

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında (KKYDP) Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (TEBLİĞ NO.201637) yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırıkkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı YILMAZ Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. dedi.

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirileceğini ifade eden Yılmaz “Program kapsamında destek verilecek yatırım konularında hibeye esas proje gideri üst limiti proje konularına göre farklılık göstermekle birlikte 2 milyon TL olarak belirlendi. Yatırımcılar başvurularını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (21 Ekim 2016) kırk beş gün içerisinde 04 Aralık 2016 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden tarim.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir” dedi.

YÜZDE 50’Sİ KARŞILANACAK

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanan hibe başvurularının İl ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanların programa alınacağını ve hibeye esas proje tutarlarının yüzde 50’sinin hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacağını dile getiren Yılmaz “Program kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detaylı bilgi ve dokümana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www.tarim.gov.tr adreslerinden ulaşılarak bilgi alınabilecek” dedi.

YORUMLAR  Yukarı Çık