Haber

Okullar açılırken trafik güvenliğine dikkat!

Okullar açılırken trafik güvenliğine dikkat!
10 Eylül 2017

2017-18 Eğitim- Öğretim yılının başlamasına bir hafta kala Fahrî Trafik Müfettişi, TFTM ve KTYG İl Temsilcisi Oktay Kırlangıç, ülkemizde son günlerde meydana gelen Servis Araçları konusunda olumsuzluklara yönelik açıklamalarda bulundu.

 

KURALLARA UYULMALI

“Ülkemizde son günlerde meydana gelen Servis Araçları konusunda olumsuzluklara yönelik açıklamalarda bulun Fahrî Trafik Müfettişi, TFTM ve KTYG İl Temsilcisi Oktay Kırlangıç, okul idarecileri, okul aile birlikleri, okul servisleri, hususi araç sürücüleri, veli ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kırlangıç, “Ülkemizde 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında, Anaokulu çağındaki çocuklarımızdan üniversitedeki gençlerimize kadar, milyonlarca öğrencimiz – çocuğumuz ve yüz binlerce öğretmenimiz ile on binlerce okul servis araçları, okullarına ve evlerine gidip gelecektir. Trafik güvenliği, trafik kültürü ve yol güvenliği bakımından yeterli seviyeye gelememiş olan ülkemizde, bu döngünün güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlanması, kurallara mutlaka uyulmasıyla ancak gerçekleşebilir.”

 

ÖNEMLİ KONU

“Bu zamana kadar okul servis araçları ve sürücü davranışlarında, çok önemli eksikler ve hatalar gözlenmiştir. Bu nedenle aynı zamanda bir AR – GE kuruluşu olan Derneğimiz KTYG. Sürüş güvenliği, yol ve taşıt güvenliği ile insanlarımızın güvenliğine dair birtakım önemli ve gerekli uyarılar hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmuş bulunuyor. Yılda bir milyon civarında trafik kazasının meydana gelen ülkemizde, bu kazalarda günde 3 binden fazla kaza meydana gelmekte, 225 bin kişi yaralanmakta ve toplamda da 5 bin civarında insanın hayatını kaybettiği ülkemizde, konunun ne denli önemli olduğu aşikârdır.  Bu ölenlerin 0 – 14 yaş gurubunun oranı ise yüzde 14 civarındadır. Ayrıca bu kazaların milyarlarca liralık Sosyo – ekonomik zarar boyutu da gözden kaçırılmamalıdır!”

 

ÖNEM ARZ ETMEKTE

“20 km hızla meydana gelen bir kazada yayanın hafif yaralanması söz konusudur. Oysa 40 – 50 km hızla meydana gelen kazada ise ciddi yaralanma ve hatta ölüm olabilmektedir. Yani Hız arttıkça kazanın şiddeti ve yaralanmanın boyutu da artmaktadır! 2918 sayılı trafik kanununa göre okul ve yaya geçitlerinde yasal hız limitlerine özen gösterilmesi gerekir. Okul geçitlerinde hız limiti 20 km, yaya geçitlerinde ise 30 km’ dir. İlgili ve yetkililerin bunlara riayet edilmesini kontrol etmeleri gerekmektedir. Çünkü ‘’  Her insan bu ülke için ekonomik bir değerdir. Okul yönetimleri ve Aile Birliği yetkilileri ‘’ Öğrenci Servis Taşıması İhale Şartnamesi ’’ nde ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum konusunda olağanüstü hassasiyet göstermeliler. Okul idaresi veya Aile Birliği yetkililerinin, ihaleye iştirak eden taşımacılar üzerinde, her ne ad altında olursa olsun, hiçbir suret ve şekilde talepte bulunmamaları bilhassa önem arz etmektedir!”

 

HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

“Bu noktada fevkalade hassasiyet gösterilmelidir. Zira istismara son derece müsait olan bu konunun sonuçları, zaman içerisinde çocukların canlarıyla örtüşmektedir! Konu ile ilgili (23. 08. 2014 / 29097 tarih – sayılı Resmi Gazete) nin ve TSE’ nin (01. 11. 2013) tarihli şartnamesinin hükümleri gayet sarih olarak açıklamakta olup, aksine uygulama veya şartname hazırlanması sorumluluktur. Velilerimizin öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu hususlara bilhassa dikkat etmeleri ve özen göstermelerini hatırlatmak isteriz. Zira geçmiş yıllarda bu kabil olumsuzlukları hatırlıyoruz! Sonuçta kaybedilen canlar bizim canlarımızdır! 2017 – 2018 Eğitim ve öğretim yılında yerel ve idari yöneticilerin iş birliğiyle, dikkat ve hassasiyetle uygulanması ve takip edilmesi gereken hususlar özetle şunlardır: 1 – ) Okul servis araçlarının kontrol ve denetimi ile ilgili olarak; Okul Aile Birlikleri, Trafik Zabıtası (Emniyet – Jandarma ve Belediye Trafik müşterek), Meslek Odaları ve Okul İdareleri ile işbirliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir.”

 

PERİYODİK OLARAK YAPILMALI

“Servis araçlarında mutlaka yardımcı personel bulundurulması, kapasitenin üstünde öğrenci taşınmaması, her öğrencinin aynı yerde oturmasının sağlanması, seyir sırasında emniyet kemerinin taktırılması, el şakası ve gürültü yapılmaması, araç durmadan ayağa kalkılmaması, araçta ve dışında, olması gereken tüm uyarılara dikkat edilmesi gerekir.  Öğrenci velilerinin de servisleri denetlemeleri, çocuklarının güvenliği ve emniyeti açısından bu konuda ısrarcı olmaları gerekmektedir. Araç sürücüsünün en az ‘’E’’ sınıfı sürücü belgeli, Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve Psiko Teknik muayeneden geçmiş olmalıdır. Ayrıca aracın içindeki metal aksamların, mutlaka yumuşak bir malzeme ile kaplanması ve öğrencilerin kolay ulaşabileceği camların sabit olması, araç muayene ve bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekir.”

 

SESLİ İKAZ SİSTEMİ

“Okul taşıtının arkasındaki ‘’DUR’’ lambasının, öğrenciler inip – binerken, sürücü tarafından mutlaka yakılması gerekir. ‘’DUR’’ lambasının yandığını gören trafikteki diğer sürücülerinde durmaları icap eder. Kontrol – denetimle ilgili ve yetkililer (Zabıta – Okul Aile Birliği – VS.) okul alanına giren tüm taşıtlarda, Kamera sistemi (ön – arka – yan), Uyarıcı sensör (ön – arka ). Geri vites sesli ikaz sisteminin olup – olmadığının, araçlarda otomatik kapı ve sesli ikaz sisteminin çalışır durumda olup – olmadığını ve mevsim şartlarına göre lastiklerinin (yazlık – kışlık) kontrolünün kanun gereği yapılmasının, aksine durumun suç olduğu bilinmelidir. Servis sürücüleri bir yerden diğer bir servise yetişmek amacıyla hız yapmamalı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı, yol ortasında, rampa başları (kör nokta), sokak ortası veya köşesinde öğrenci indirip – bindirerek, trafik güvenliği bakımından tehlikeli durumlara meydan vermemeli. Okul giriş – çıkış saatlerinde, kalabalıkta öğrencilerin oyun aklı ile hareket edeceğini düşünerek, düşük hızlarda ve dikkatli bir sürüş içinde olmaları gerekmektedir.”

 

ÖZEN GÖSTERİLMELİ

“Servis sürücülerinin temiz giyimli, davranışı ve sözleriyle, araçta argo konuşmalar yapmadan, bir anne – baba şefkati ve yaklaşımı göstererek öğrencilere iyi bir örnek olmalıdır. Servis sürücüsü ve taşıt içi personelinin, iletişim için mobil telefon bulundurması, numarasının öğrenci ve velilerce bilinmesi, araçların yetersiz veya yetkili olmayan kişilere teslim edilmemesi, seyir halinde iken müzik kaseti çalmaması ve özellikle sigara içmemesi gerekir. Okulların açıldığı ilk hafta özel araçlar yerine, toplu taşım araçlarını kullanarak, trafiğin rahatlamasını sağlamak, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken de hızların mutlaka azaltılması gerekir. (Okul Geçitlerinden 20 Km, Yaya Geçitlerinden 30 Km) hız ile geçiş kanun gereği olup, bunun ilgili – yetkili birimlerce denetlenmesine özen gösterilmelidir!”

 

İLK GEÇİŞ HAKKI YAYALARA

“İlk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere verilmesi, varsa geçit görevlisinin talimatına uyulmasının, yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Anne – baba ve velilerinde çocuklarını zamanında servis aracına bindirmeleri, aksi halde her çocuğun birer dakikalık gecikmeleri, birikerek on – on beş dakikaya ulaşacaktır. Daralan vakit ise servis sürücüsünü yetiştirmek zorunluluğundan dolayı hızlı araç kullanmaya, bunun da kaza riskini artıracağı, dolayısıyla böyle durumlara sebep olunmamalıdır!  Öğrencilerimizin okullarındaki trafik komisyonlarında görev almaları, yaşça daha küçük öğrencileri, koruyup kollamaları, karayolunda karşıdan karşıya geçişlerde yardım etmeleri, düzenleyici örnek davranış ve görevler içinde olmaları trafik eğitimi açısından faydalı olacaktır. Yollardaki kör noktaların (kapalı köşe başları), diğer vasıta sürücülerimiz için son derece tehlikeli ve ölümcül olması gerçekliğinden hareket ederek, sürücülerimizin bu noktalar ve okul bölgeleri civarında özellikle dikkatli olmaları, öğrencilerin de bu konularda bilgilendirilmeleri gerekir” dedi.
Bir Yorum Yap

Haber
Bu Web Sitesi ÜN Ajans Tarafından Tasarlanmıştır.

Okullar açılırken trafik güvenliğine dikkat!

Haber Giriş Tarihi: 10 Eylül 2017
Okullar açılırken trafik güvenliğine dikkat!

2017-18 Eğitim- Öğretim yılının başlamasına bir hafta kala Fahrî Trafik Müfettişi, TFTM ve KTYG İl Temsilcisi Oktay Kırlangıç, ülkemizde son günlerde meydana gelen Servis Araçları konusunda olumsuzluklara yönelik açıklamalarda bulundu.

 

KURALLARA UYULMALI

“Ülkemizde son günlerde meydana gelen Servis Araçları konusunda olumsuzluklara yönelik açıklamalarda bulun Fahrî Trafik Müfettişi, TFTM ve KTYG İl Temsilcisi Oktay Kırlangıç, okul idarecileri, okul aile birlikleri, okul servisleri, hususi araç sürücüleri, veli ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kırlangıç, “Ülkemizde 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında, Anaokulu çağındaki çocuklarımızdan üniversitedeki gençlerimize kadar, milyonlarca öğrencimiz – çocuğumuz ve yüz binlerce öğretmenimiz ile on binlerce okul servis araçları, okullarına ve evlerine gidip gelecektir. Trafik güvenliği, trafik kültürü ve yol güvenliği bakımından yeterli seviyeye gelememiş olan ülkemizde, bu döngünün güvenli ve sağlıklı bir şekilde sağlanması, kurallara mutlaka uyulmasıyla ancak gerçekleşebilir.”

 

ÖNEMLİ KONU

“Bu zamana kadar okul servis araçları ve sürücü davranışlarında, çok önemli eksikler ve hatalar gözlenmiştir. Bu nedenle aynı zamanda bir AR – GE kuruluşu olan Derneğimiz KTYG. Sürüş güvenliği, yol ve taşıt güvenliği ile insanlarımızın güvenliğine dair birtakım önemli ve gerekli uyarılar hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmuş bulunuyor. Yılda bir milyon civarında trafik kazasının meydana gelen ülkemizde, bu kazalarda günde 3 binden fazla kaza meydana gelmekte, 225 bin kişi yaralanmakta ve toplamda da 5 bin civarında insanın hayatını kaybettiği ülkemizde, konunun ne denli önemli olduğu aşikârdır.  Bu ölenlerin 0 – 14 yaş gurubunun oranı ise yüzde 14 civarındadır. Ayrıca bu kazaların milyarlarca liralık Sosyo – ekonomik zarar boyutu da gözden kaçırılmamalıdır!”

 

ÖNEM ARZ ETMEKTE

“20 km hızla meydana gelen bir kazada yayanın hafif yaralanması söz konusudur. Oysa 40 – 50 km hızla meydana gelen kazada ise ciddi yaralanma ve hatta ölüm olabilmektedir. Yani Hız arttıkça kazanın şiddeti ve yaralanmanın boyutu da artmaktadır! 2918 sayılı trafik kanununa göre okul ve yaya geçitlerinde yasal hız limitlerine özen gösterilmesi gerekir. Okul geçitlerinde hız limiti 20 km, yaya geçitlerinde ise 30 km’ dir. İlgili ve yetkililerin bunlara riayet edilmesini kontrol etmeleri gerekmektedir. Çünkü ‘’  Her insan bu ülke için ekonomik bir değerdir. Okul yönetimleri ve Aile Birliği yetkilileri ‘’ Öğrenci Servis Taşıması İhale Şartnamesi ’’ nde ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum konusunda olağanüstü hassasiyet göstermeliler. Okul idaresi veya Aile Birliği yetkililerinin, ihaleye iştirak eden taşımacılar üzerinde, her ne ad altında olursa olsun, hiçbir suret ve şekilde talepte bulunmamaları bilhassa önem arz etmektedir!”

 

HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

“Bu noktada fevkalade hassasiyet gösterilmelidir. Zira istismara son derece müsait olan bu konunun sonuçları, zaman içerisinde çocukların canlarıyla örtüşmektedir! Konu ile ilgili (23. 08. 2014 / 29097 tarih – sayılı Resmi Gazete) nin ve TSE’ nin (01. 11. 2013) tarihli şartnamesinin hükümleri gayet sarih olarak açıklamakta olup, aksine uygulama veya şartname hazırlanması sorumluluktur. Velilerimizin öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu hususlara bilhassa dikkat etmeleri ve özen göstermelerini hatırlatmak isteriz. Zira geçmiş yıllarda bu kabil olumsuzlukları hatırlıyoruz! Sonuçta kaybedilen canlar bizim canlarımızdır! 2017 – 2018 Eğitim ve öğretim yılında yerel ve idari yöneticilerin iş birliğiyle, dikkat ve hassasiyetle uygulanması ve takip edilmesi gereken hususlar özetle şunlardır: 1 – ) Okul servis araçlarının kontrol ve denetimi ile ilgili olarak; Okul Aile Birlikleri, Trafik Zabıtası (Emniyet – Jandarma ve Belediye Trafik müşterek), Meslek Odaları ve Okul İdareleri ile işbirliğinin mutlaka sağlanması gerekmektedir.”

 

PERİYODİK OLARAK YAPILMALI

“Servis araçlarında mutlaka yardımcı personel bulundurulması, kapasitenin üstünde öğrenci taşınmaması, her öğrencinin aynı yerde oturmasının sağlanması, seyir sırasında emniyet kemerinin taktırılması, el şakası ve gürültü yapılmaması, araç durmadan ayağa kalkılmaması, araçta ve dışında, olması gereken tüm uyarılara dikkat edilmesi gerekir.  Öğrenci velilerinin de servisleri denetlemeleri, çocuklarının güvenliği ve emniyeti açısından bu konuda ısrarcı olmaları gerekmektedir. Araç sürücüsünün en az ‘’E’’ sınıfı sürücü belgeli, Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve Psiko Teknik muayeneden geçmiş olmalıdır. Ayrıca aracın içindeki metal aksamların, mutlaka yumuşak bir malzeme ile kaplanması ve öğrencilerin kolay ulaşabileceği camların sabit olması, araç muayene ve bakımlarının periyodik olarak yapılması gerekir.”

 

SESLİ İKAZ SİSTEMİ

“Okul taşıtının arkasındaki ‘’DUR’’ lambasının, öğrenciler inip – binerken, sürücü tarafından mutlaka yakılması gerekir. ‘’DUR’’ lambasının yandığını gören trafikteki diğer sürücülerinde durmaları icap eder. Kontrol – denetimle ilgili ve yetkililer (Zabıta – Okul Aile Birliği – VS.) okul alanına giren tüm taşıtlarda, Kamera sistemi (ön – arka – yan), Uyarıcı sensör (ön – arka ). Geri vites sesli ikaz sisteminin olup – olmadığının, araçlarda otomatik kapı ve sesli ikaz sisteminin çalışır durumda olup – olmadığını ve mevsim şartlarına göre lastiklerinin (yazlık – kışlık) kontrolünün kanun gereği yapılmasının, aksine durumun suç olduğu bilinmelidir. Servis sürücüleri bir yerden diğer bir servise yetişmek amacıyla hız yapmamalı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı, yol ortasında, rampa başları (kör nokta), sokak ortası veya köşesinde öğrenci indirip – bindirerek, trafik güvenliği bakımından tehlikeli durumlara meydan vermemeli. Okul giriş – çıkış saatlerinde, kalabalıkta öğrencilerin oyun aklı ile hareket edeceğini düşünerek, düşük hızlarda ve dikkatli bir sürüş içinde olmaları gerekmektedir.”

 

ÖZEN GÖSTERİLMELİ

“Servis sürücülerinin temiz giyimli, davranışı ve sözleriyle, araçta argo konuşmalar yapmadan, bir anne – baba şefkati ve yaklaşımı göstererek öğrencilere iyi bir örnek olmalıdır. Servis sürücüsü ve taşıt içi personelinin, iletişim için mobil telefon bulundurması, numarasının öğrenci ve velilerce bilinmesi, araçların yetersiz veya yetkili olmayan kişilere teslim edilmemesi, seyir halinde iken müzik kaseti çalmaması ve özellikle sigara içmemesi gerekir. Okulların açıldığı ilk hafta özel araçlar yerine, toplu taşım araçlarını kullanarak, trafiğin rahatlamasını sağlamak, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken de hızların mutlaka azaltılması gerekir. (Okul Geçitlerinden 20 Km, Yaya Geçitlerinden 30 Km) hız ile geçiş kanun gereği olup, bunun ilgili – yetkili birimlerce denetlenmesine özen gösterilmelidir!”

 

İLK GEÇİŞ HAKKI YAYALARA

“İlk geçiş hakkının yaya ve öğrencilere verilmesi, varsa geçit görevlisinin talimatına uyulmasının, yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Anne – baba ve velilerinde çocuklarını zamanında servis aracına bindirmeleri, aksi halde her çocuğun birer dakikalık gecikmeleri, birikerek on – on beş dakikaya ulaşacaktır. Daralan vakit ise servis sürücüsünü yetiştirmek zorunluluğundan dolayı hızlı araç kullanmaya, bunun da kaza riskini artıracağı, dolayısıyla böyle durumlara sebep olunmamalıdır!  Öğrencilerimizin okullarındaki trafik komisyonlarında görev almaları, yaşça daha küçük öğrencileri, koruyup kollamaları, karayolunda karşıdan karşıya geçişlerde yardım etmeleri, düzenleyici örnek davranış ve görevler içinde olmaları trafik eğitimi açısından faydalı olacaktır. Yollardaki kör noktaların (kapalı köşe başları), diğer vasıta sürücülerimiz için son derece tehlikeli ve ölümcül olması gerçekliğinden hareket ederek, sürücülerimizin bu noktalar ve okul bölgeleri civarında özellikle dikkatli olmaları, öğrencilerin de bu konularda bilgilendirilmeleri gerekir” dedi.

YORUMLAR    Yukarı Çık