GündemKırıkkaleManşet

Çocuk istismarı sosyal bir sorundur

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

 

Anayasa Mahkemesi, TCK’nın 103. maddesindeki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etti. İptal kararını getiren başvuruyu yapan ilçe mahkemesi, 12-15 yaş arasında ‘rızayla’ yaşanan ilişkilerde verilen cezanın çok yüksek olduğunu öne sürmüştü

 

DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ

Kırıkkale Barosu  Yönetim Kurulu ve Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonundan yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi; “Yakın geçmişte Anayasa Mahkemesi çocuklara yönelik cinsel istismarın “vücuda organ  veya benzer bir cisim sokulması” suretiyle yapıldığının belirlenmesi durumunda bu fiili gerçekleştiren kişilere en az 16 yıl hapis cezası verilmesini öngören düzenlemesini iptal etmiş; iptal başvurusunda bulunan Mahkemece gerekçe olarak, kırsal kesimlerde küçük yaşta evliliklerin, şehirlerde ise yaşı küçük çocukların cinsel birlikteliklerinin yaygın olduğu ve çocuk sanıkların, yaşı küçük çocuklarla cinsel ilişkinin ağır yaptırımının bulunduğunu bilmediği belirtilmiştir”

 

RIZA ARANACAK YAŞIN DÜŞÜRÜLMESİ

“Yine Anayasa Mahkemesi bu defa, 13.07.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve infial yaratacak  kararı ile Türk Ceza Kanunu’nun çocuğun cinsel yönden istismarını düzenleyen 103. maddesinin birinci fıkrasındaki “15 yaşını tamamlamamış  her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etmiş, karar ile cinsel istismara maruz kalan çocuklarda rıza aranacak yaşın düşürülmesi gerektiğini belirtmiştir”

 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

“Anayasa Mahkemesi gerekçesinde, “Suça sürüklenen çocuklar yönünden 12 ile 15 yaş arasında olup da kendisine yönelik eylemin anlam ve mahiyetini algılama yeteneği olan mağdurun rızasına hukuki sonuç tanınmadığı, bu mağdurların rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında cezanın çok yüksek olduğu, suçun en nitelikli hali için en düşük yaşın 15 şeklinde belirlenmesinin  suç ve cezada korunmak istenen hukuki yarar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu” savunmuştur”

 

RIZA GÖSTERDİĞİ GEREKÇESİYLE İSTİSMAR EDİLMESİ

“Mahkeme bu bakış açısı ve kararlar ile adeta taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler nedeniyle yükümlü olduğumuz; “çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı koruma güvencesini” ihlal edecek düzenlemelere zemin hazırlamakta, göstermiş olduğu iddia edilen rızanın hukuki ve hayati önemini kavrayamayacak kadar küçük yaşta çocukların , rıza gösterdiği gerekçesiyle istismar edilmesinin önünü açmaktadır”

 

KARARLARINI GÖSTERMEKTEDİR

“Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek görüşülmek üzere Genel Kurul’a gönderilen ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasını da kapsayan kanun tasarısı, çocuğa yönelik cinsel istismarın cezalandırılmasında 12 yaş öncesi ve sonrasının birbirinden ayrı değerlendirilmesini öngörmekte, gerekçe olarak da Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararlarını göstermektedir”

 

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ

“Kararlar ve gerekçeleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal etmektedir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. maddesi gereğince daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. Sözleşmenin 3.maddesinin 1.fıkrasında; Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir, denilmektedir. Yine Türkiye’nin 2007 yılında imzaladığı “Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi”, 10 Eylül 2011 tarih, 28050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, resmen kabul edilmiştir”

 

KORUMA ALTINA ALDI

“Bu gelişmelerin fiilen “Rıza yaşının 15’ten 12’ye indirmek anlamına geldiği, bu düzenlemeyle 12 yaşından büyük çocukların her türlü cinsel istismarında “rıza” kavramına daha çok başvurabileceğini ve 12-15 yaşlarındaki bir çocuğun cinsel ilişkiye rızasının olup olmadığının araştırılmasının istenmesinin ise büyük bir hata olduğunu düşünmekteyiz. Çocuk istismarı toplumun her kesimini etkileyen sosyal bir sorundur. Çocukları korumada en önemli hususlardan biri de yasaların çocukları ne kadar koruma altına aldığının bilinmesidir. Bu yüzden çocukları şiddetten korumanın, toplumları şiddetten arındırmaya giden yolun başı olduğu kanaatiyle, çocuk haklarının Türkiye’de gerçekleşmesi, çocuklara özgü ceza adalet sisteminin tam anlamıyla kurulması ve oluşturulacak yeni yasa metninin Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere ve çocuk haklarına dair ek protokoller çerçevesinde düzenlenmesi için her türlü hukuksal mücadeleyi yürüteceğimizi, bu yönde gerekli her türlü çalışmayı destekleyeceğimizi ve içinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

 

 

Reklam oluşturulma zamanı: 22 Şubat 2024 13:59 - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
0 0 votes
Haber Değerlendirme
Subscribe
Bildir

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Reklam oluşturulma zamanı: 22 Şubat 2024 13:59 - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri
Başa dön tuşu
0
Would love your thoughts, please comment.x