Eğitim

Biyolojik çeşitliliğin korunması eğitimi verildi

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Kırıkkale DKMP Müdürlüğü tarafından 2023 – 2024 eğitim öğretim yılında bu hafta Kırıkkale de bulunan Gazi Ortaokuluna ve Şehit Ferdican Altunkaş Ortaokullarında 75 öğrenciye “Doğa ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması” eğitimi verildi.

HABER: TAHİR ERDEM

HİZMET DE SUNMAKTADIR

Kırıkkale Gazi Ortaokuluna ve Şehit Ferdican Altunkaş Ortaokullarında yapılan eğitimlerde uzmanlar bilgi paylaşımında bulundu. Öğrencileri bilgilendiren uzmanlar “Türkiye sahip olduğu doğal yapısı ve tür çeşitliliği ile Dünya’nın 25 sıcak noktasından ikisine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak insan kaynaklı faaliyetler bu alanların azalmasına ve pek çok endemik ve tehlike altında türün yaşam alanlarını kaybetmesine neden olmaktadır. Türler ve ekosistemler kendi değerlerinin yanı sıra insanlara birçok fayda ve hizmet de sunmaktadır. Doğa Koruma Merkezi, gerek türlerin ve ekosistemlerin korunması, gerekse bu fayda ve hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını temel alan bir yaklaşımla doğa koruma çalışmaları yürütmektedir. Biyolojik çeşitlilik belirli bir alandaki canlı çeşitliliğini ifade eden ve o alanın ne kadar sağlıklı bir yaşam ortamı olduğunu belirten bir terimdir. 2000 yılında yapılan bir çalışma ile Dünya’da çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ancak yok olma tehlikesi altında 25 alan belirlenmiştir. Türkiye sahip olduğu coğrafya ve tür çeşitliliğiyle bu alanlardan ikisine ev sahipliği yapar”

YOĞUN ÇALIŞMALARA BAŞLANMIŞTIR

“Doğal kaynaklar üzerindeki yoğun kullanma baskısı, pek çok canlının yaşam alanını tehdit ettiğinden dünyadaki canlıların neredeyse üçte birini nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hatta içinde bulunduğumuz bu dönem bazı kaynaklarda altıncı kitlesel yok oluş olarak adlandırılmıştır. Her bir tür yaşamını devam ettirmek için diğer türler ve cansız varlıklara ihtiyaç duyar. Canlı ve cansız varlıkların bir arada uyum içinde bulunduğu bu ortama ise ekosistem adı verilmiştir. Bu sistemde her bir unsur farklı bir görev üstlendiğinden, herhangi bir değişiklik ya da yok oluş sistemin dengesini farklı bir yöne kaydırır. Dolayısıyla insan eliyle yapılacak her bir değişikliğin ekosistem üzerindeki etkisi ancak bütüncül bir bakış açısı ile ele alınabilir. Doğa Koruma Merkezi sıklıkla orman ve bozkır ekosistemleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda farklı ekosistemlerde, Biyolojik çeşitlilik varlığının ve dağılımının belirlenmesi, Biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditlere ve uygulanabilir çözümlere odaklanmış koruma hedeflerinin belirlenmesi, bu koruma hedeflerini hayata geçirmek için kilit sektörlerin ve konuların belirlenmesi, Sektörel planlama ve uygulama çalışmalarına biyolojik çeşitliliğin entegre edilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içinde araçlar geliştirir, pilot uygulamalarını yapar. Ayrıca son dönemde ekosistemlerin insan yaşamına sağladığı katkıları ele alan “Ekosistem Hizmetleri” konusu üzerinde yoğun çalışmalara başlanmıştır” dedi.

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu