GündemManşet

‘Geleceğe Oy Ver’

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Orta Anadolu Gençlik İnisiyatifi Derneği’nin Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Geleceğe Oy Ver Projesi”nin ortağı olduk. İşte projenin detayları…

PROJENİN TANIMI

Geleceğe Oy Ver Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Proje yürütücüsü Orta Anadolu Gençlik İnisiyatif Derneği’dir. Geleceğe Oy Ver” projesi, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gençlik Programları 1.3 Alt Eylemi kapsamında “Gençlik ve Demokrasi” projeleri başlığı altında Orta Anadolu Gençlik İnisiyatifi Derneği tarafından yürütülen bir projedir.

PROJENİN AMACI

Proje’nin temel amacı; Gençlerin demokrasi bilincini geliştirmek, karar alma süreçlerine katılımlarını artırıcı farkındalık seviyelerini geliştirmek, katılımcı mekanizmalara dahil olma isteklerini artırmak ve bu mekanizmaların çalışma usül ve esasları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak. Mahalli İdarelerin çalışmalarına ilişkin ilkelerin gözetimine ve deneyimlenmesine katkıda bulunmak. Hemşehrilik bilinci çerçevesine karar alma süreçlerine demoktratik katılımın artırılmasını sağlamak, seçim süresince adayların seçmenleri ile aralarındaki ilişkiyi gözlemlemek ve raporlamak, genç dostu ve katılımcı politika önerileri ve projeleri geliştirmelerini desteklemek.

PROJENİN KAPSAMI

Kapsam: Proje, Kırıkkale, Eskişehir ve Ankara illerinde uygulanacak olup, hedef kitlesi 18-30 yaş arasında bulunan gençlerdir.  Süre: Proje 15 Ocak ile 19 Mayıs tarihleri arasında yürütülecektir. Ortaklar: Proje Letonya’da faal olarak çalışmakta olan; Galaktika ve Prima ile Türkiye’den Orta Anadolu Gençlik İnisiyaitifi Derneği ile Eskişehir Genç Sanat arasında imzalanan protokol kapsamında 4 ortaklı olarak gerçekleşecektir. Projenin uygulanma süresince faaliyetlere ayni ve nakdi yardımda bulunacak, eğitim ve içerik desteği yanı sıra networking hizmetleri sunacak ortak kurumlar ise Ulusal Gençlik Parlamentosu, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Avrupa Birliği Bakanlığıdır.

PROJENİN ÖZETİ

Varoluşu ve kelime kökeni antik yunan’dan gelen “Demokrasi” kelimesi kuramsal olarak incelendiği zaman; “Halkın İktidarı” olarak anlam kazanmaktadır. Günümüze gelindiğinde ise demokrasi; yönetişim, haklar, temsiliyet, temsilde adalet gibi kelimeler ile güçlendirilmiş, daha anlaşılabilir ve daha net bir hal almıştır. Türkiye Cumhuriyetinde yetişen her vatandaş örgün eğitimi süresince demokrasiye ve demokratik kültüre adapte olmak üzere eğitim almakta, demokrasiyi erken yaşlarda deneyimlemektedir. Bunun yanında, demokrasi kültürü, medya, yaygın eğitim, aile içi eğitim ve sosyal medya aracılığı ile bireylere ulaşmakta ve bireyler demokratik katılıma ilişkin becerilerini bu süreçte geliştirmektedir. Ancak; daha geniş bir perspektiften bakıldığı zaman, temsilde adalet, aktif katılım, yönetişim gibi demokrasinin temel ilkelerine ilişkin farkındalık düzeyinin yetersizliği göze çarpan büyük bir sorundur. Nitelikli seçimler yapılabilmesi hususunda bu ilkelerin uygulanması gerekliliği göz ardı edilemez bir durumdadır. Özellikle genç kitleye bakıldığı zaman; bir çok genç seçim zamanlarında kendi şehirlerinde oy kullanmamakta, adaylarla yeterli etkileşimi ve iletişimi gerçekleştirememekte dolayısıyla ya oy hakkını kullanmamakta ya da niteliksiz olarak seçim yapmaktadır. En önemli noktalardan birisi de, halk özellikle yerel seçimler süresince adayların belirledikleri politikalardan habersiz seçim yapmaktadır. Seçimlerde, gençlerin katılımı, dezavantajlı kitlelerin dahil edilmesi gibi konular da gözardı edilmektedir.

PROJE AŞAMALARI

Gençler açısından bakıldığı zaman, Avrupanın en genç ülkesi olan Türkiye katılım aşamasında yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Seçimlerde 15 milyonu aşkın genç kitle oy kullanmakta buna karşılık; gerek mahalli idarelerde gerekse merkezi idarede yeterli temsiliyet oranı sağlanamamaktadır. Temsilde adalet ilkesi göz önünde bulundurulduğunda ortalama yaşı 29 olan bir ülkenin merkezi ve yerel yönetimlerindeki seçilmişlerin yaş ortalamasının bu rakamla örtüşmediği görülmektedir. Projemiz temel olarak bu problemleri incelemek ve çözümü için çalışmak üzerine tasarlanmıştır. Çözüm süreci iki temel aşamada uygulanacaktır.

2 TEMEL AŞAMA

İlk aşamada; iç anadolu bölgesinde yer alan illerden seçilen 20 genç Kırıkkale’de gerçekleştirilen eğitim ile “Genç Gözler” adını verdiğimiz gruba dahil olacak ve eğitim aldıkları günden proje bitimine kadar halkın seçimlere katılımı, belediye hizmetlerine ve kararlara katılımı, adayların seçim süresince yaptıkları çalışmalar, lobi faaliyetleri, rakamsal veriler ile ilgili gözlem çalışmaları yapıp raporlayacaklarıdır. İkinci aşamada ise, gerek “Genç Gözler”den gelen veriler, gerekse ortaklarımızdan gelen veriler bir araya getirilecek, iç anadolu bölgesindeki illerde; özellikle Kırıkkale’de kurulacak olan “Gelecek Masaları” ile halkın Kırıkkale hakkındaki görüşleri, fikirleri, projeleri, hayalleri bir araya getirilecek Kırıkkaleye ilişkin “Gelecek Politikaları” oluşturulacaktır. Oluşturulan politikalar, gençler tarafından yerel yönetimler ve adaylar ile paylaşılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacaktır. Projenin finali ise, tüm halkın davetli olduğu bir kapanış etkinliği ile gerçekleştirilecek temsili olarak seçim yapılacak ve Kırıkkale geleceğine oy verecektir.  Proje süresince, gerek üniversite gerekse yerel yönetimlerin katkıları ile sempozyum, seminer ve toplantılar düzenlenerek proje üzerine tartışmalar yürütülecek, çalışmaların sürekliliği sağlanacak ve farkın gerek proje gerekse demokrasi ile ilgili farkındalık seviyeleri artırılacaktır.

FAALİYET TAKVİMİ

OCAK AYI

3.Hafta; Proje ofisinin belirlenmesi. Proje ekibinin belirlenmesi. Proje ekibi ile toplantının gerçekleşmesi.

4.Hafta; Tanıtım materyallerinin hazırlanması. Ortaklar ile skype toplantısı yapılması, GENÇ GÖZLER/YOUNG EYES eğitim içeriğinin belirlenmesi ve çağrıya çıkılması İnternet sitesi’nin hazırlanaması

ŞUBAT AYI

1.Hafta; Genç Gözler eğitiminin gerçekleştirilmesi / Kırıkkale / Türkiyenin farklı illerinden 20 genç katılımcı Demokratik katılım anket içeriklerinin uzmanlar tarafından hazırlanması

2.Hafta; Yerel STK ziyaretleri, Ortak kuruluşlarının yerellerinde projenin tanıtımının yapılması. Genç Gözler seçim süreci izleme çalışmasının başlaması, Adaylarla görüşmelerin başlaması

3.Hafta; Genç Gözler gençliğin katılımı anketi’nin yapılması, Proje Ekibi değerlendirme toplantısı, Proje Ortakları ile SKYPE toplantısı

4.Hafta; Genç Gözler ile skype toplantısı, Anket verilerinin toplanması, Genç Gözler’in adaylar ile görüşmesi

MART AYI

1.Hafta; Kamu Kurum Kuruluşları ziyareti, Final Etkinliği için toplantı salonu, yerel ulaşım, konaklama ile ilgili hazırlıkların tamamlanması, Adaylar ile görüşmeler, Davet yazılarının ulaştırılması, Basın Bültenlerinin Hazırlanması, Bilboardlarda reklam çalışmalarının başlaması.

2.Hafta; Geleceğe Oy Ver! Toplantısı 8 Gün,

3.Hafta; Sonuç Bildirgesi’nin medya ile paylaşımı, GELECEĞE OY VER! filmi’nin hazırlanması, Genç Gözler’in izleme çalışmaları devam etmesi

4.Hafta; Proje Ekibi değerlendirme toplantısı, Ortaklar ile Skype toplantısı, Adaylara son ziyaretler, Seçim izleme çalışmaları

NİSAN AYI

1.Hafta; Seçim Sonuçları ve seçim izleme çalışması sonuçlarının derlenmesi, Genç Gözler belgesel filmi’nin hazırlanması.

2. Hafta; Seçim İzleme çalışmaları sonuç bildirgesi’nin hazırlanması, Genç Gözler”in gençlerin yerel seçimlere katılımı ile ilgili araştırmalarının sonuçlanması.

3.Hafta; Seminerler, Deneyim paylaşımı, Kamu Kurum Kuruluşları ziyaretleri

4.Hafta; Ortaklarla Skype toplantısı, Yerel STK’lar ile toplantı/Gençliğin Katılımı

MAYIS AYI

1.Hafta; Proje Final verilerinin derlenmesi, Proje Final bildirisinin hazırlanması, karar alıcılara gönderilmesi

2.Hafta; Proje Final Toplantısı/Kırıkkale/ Kamu Kurum Kuruluşları, Yerel Yöneticiler, STK’lar ile. / Sonuç bildirgesi ve süreçte yaşananlar.

  • - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu