GündemManşetSpor

Başvuruda son gün yarın

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderlerliği ilk düzey eğitimi başvuruları bugün sona eriyor. Eğitimler için Kırıkkale’ye 24 kişilik kontenjan açılmıştı.

SON TARİH BUGÜN

Konu hakkında yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi; Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderleri Yetiştirme, Gelişim Eğitimleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hükümlerine göre gençlik liderliği ilk düzey eğitimi gerçekleştirilecektir. Aranacak şartlar; Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak. Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.  Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak. Başvuru tarihi itibarıyla askerlikle ilişkisi bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşından gün almamış olmak. (29.11.1984 ve sonrası doğmuş olmak)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan başvuru formu doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular, 26/11/2013 tarihinde başlayacak olup 29/11/2013 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. Müracaat edenler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2012 veya 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavında (P3 puan türünden) almış oldukları puanlara göre ekte belirtilen kontenjanlar dahilinde il bazında sıralanacaktır. Yapılan sıralama sonucunda her il için söz konusu kontenjan adedince aday mülakata alınacaktır. Mülakat sonucunda her bir ilin kontenjanının en fazla yarısı kadar aday eğitim almaya hak kazanacaktır. Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

MÜLAKAT ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Mülakata girmeye hak kazanan adaylar için mülakat tarihleri, saatleri ve yeri Bakanlığımızın www.gsb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata gelecek adayların yanlarında bulunması gerekenler: Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, Yazılı özgeçmiş, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mülakatta adaylar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin gençlik liderliğine uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, eğitim almış olsalar dahi gençlik liderliği belgeleri geçersiz sayılacaktır. Ayrıca haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık, katılımcı sayısının yetersiz olması veya başka zorunlu nedenlerden dolayı eğitimi ve/veya mülakatı iptal edebilir.

 

 

Haber71.Net Editor

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu