EğitimManşet

Bu bölüm sadece bu okulda!

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Malazgirt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ‘Harita Tapu ve Kadastro’ alanında öğrenci alan Kırıkkale’deki tek lise olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki yıl tercih yoğunluğu beklenen lisenin şuan ki öğrencileri kariyer anlamında oldukça şanslı görünüyor.

OKULUN TARİHÇESİ6

Okul 1974 yılında Dumlupınar İlkokulu adı altında eğitim öğretime başladı. 18 Ağustos 2005 tarihinde liseye dönüştürülen okula Malazgirt Lisesi adı verildi. Milli Eeğitim Bakanlığı’nın tarafından 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne dönüştürüldü.  Yine Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile Harita Tapu ve Kadastro alanının ve Haritacılık,Tapuculuk ve Kadastroculuk dallarının açılması kabul edildi.

FİZİKİ ŞARTLARI VE PERSONEL DURUMU

12 dersliğin bulunduğu okulda; 1 fizik laboratuarı, 1 kimya –biyoloji ortak laboratuvarı, 1 bilgi teknolojisi sınıfı, 1 kütüphane, 1 spor odası da yer alıyor. Okulun fazla geniş olmayan ancak ihtiyaca cevap verebilen bir bahçesi bulunuyor. Okulun toplam öğrenci sayı 110. Ayrıca 1 müdür yardımcısı, 9 kadrolu öğretmen, 2 tamamlama, 3 ücretli öğretmen, 1 memur, 2 hizmetli, 4 işçi bulunuyor.

KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ5

Okulun en önemli ayrıcalığı şüphesiz Harita Tapu ve Kadastro alanında öğrenci alan tek lise olması. Öğrenciler mevcudu az olan dersliklerde teknoloji imkanlarından yararlanarak teori eğitimi ve kurumlarla iş birliği yapılarak uygulama eğitimi yapıyorlar. Derslere kurumlarda görev yapan teknik ve uzman personel eşlik ediyor. Öğrenciler liseden mezun olmaları halinde meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine direk geçiş yaparak, bu sayede teknikerlik ünvanı alabilecekler. Dahası ilgili kurumlardaki teknik personel eksikliği nedeniyle iş bulma fırsatı açısından büyük bir avantaj elde edebilecekler.

GENİŞ İŞ ALANI İMKANI

Öğrenciler ilgili meslek yüksek okullarından mezun olduktan sonra iş alanı konusunda sıkıntı yaşamayacak. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahip olacaklar.

YOĞUNLUK BEKLENİYOR 1

Okul Müdürü Mesut Kuplay okulun tanıtımı için bir ekip oluşturulduğunu ve ekibin çeşitli tanıtım faaliyetleri yaptığını ifade ederek, “Önümüzdeki yıl büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Herkesin bildiği gibi meslek liselerine verilen önem son yıllarda fazlasıyla arttı. Bu hem devlet hem de özel sektör tarafından desteklenerek geniş ve yaygın bir politikanın oluşmasına neden oldu. Okulumuz da var olan Harita Tapu ve Kadastro Bölümü önümüzdeki yıl çeşitli meslek liselerinin 9’uncu sınıfını bitiren ve alan seçecek olan öğrenciler tarafından da tercih edilebilecek. Önümüzdeki sezon yoğunluk bekliyoruz. Şuan bölümümüzde eğitimini sürdüren öğrenciler büyük bir şansa sahipler” dedi.

‘ TEKNİK ARA ELEMAN İHTİYACI ARTTI’

Kuplay, “Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Kadastro, taşınmaz malların hukuki ve fenni anlamda tespiti işlemidir. Tapu sicili,taşınmaz mal ve üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulmaktadır. İnsan, toprak ve mülkiyet ilişkisi eski çağlardan beri önem arz etmiştir. Harita, tapu, kadastro sektörü bu önem ve ihtiyaçtan doğmuştur. Harita sektörü ülkemizde büyük bir gelişme göstermiş, birliktelik sağladığı tapu ve kadastro sektörünün de gelişmesiyle bir bütün oluşturmuştur. Anayasanın teminat altına aldığı mülkiyet hakkının tespiti ve kullanılmasına ilişkin işlemler devletin sorumluluğunda harita, tapu ve kadastro sektöründe çalışan nitelikli, teknik ara elemanlar tarafından yapılmaktadır. Bu sektör ülke ekonomisine istihdam düzeyinde önemli katkılar sağlamaktadır. Kırsal ve kentsel gelişmeler, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ihtiyaçları, değişik sektörlerin bu sektöre duydukları ihtiyaç, sektördeki teknik ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

‘EKİP ÇALIŞMASINI SEVMELİ’

“Tapu ve kadastro mesleği, arazi üzerinde ve büroda ekip çalışmasını gerektirir. Bu nedenle mesleğe girmek isteyenlerin ekip çalışmasını sevmeleri ve doğadan hoşlanmaları beklenir. Ayrıca bu kimselerin doğada çalışmalarını engelleyecek ruhsal ve fiziki özürlerinin olmaması gerekir” şeklinde konuştu.

Başa dön tuşu