Keskin

KESKİN’DE KULLANILAN İSİM LAKAPLARI

''Kelkarganın Zekeriya, Hacı K, Hancı Adil,Mamaların Urkuya, Miyavın Deli Mevlid, Süloğulların Sülemen, Kel İhsan,Gatilinoğlu Mustafa''...Çoğu kimse için herhangi bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler,

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

”Kelkarganın Zekeriya, Hacı K, Hancı Adil,Mamaların Urkuya, Miyavın Deli Mevlid, Süloğulların Sülemen, Kel İhsan,Gatilinoğlu Mustafa”…Çoğu kimse için herhangi bir anlam ifade etmeyen bu kelimeler, Bir kimseye ya da bir aileye, bir özelliğinden veya mesleğinden vb. dolayı, adından ayrı olarak sonradan takılan Lakaplar Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde söylendiğinde sizi aradığınız adrese şıp diye götürecek anahtar sözcükler.

Keskin’de kimi zaman ailenin soyadı, kimi zaman kişinin babası ya da aile büyüğünün hayatı boyunca yaptıklarıyla ilişkilendirilen lakaplar, bazen de ilginç olayların neticesinde ortaya çıkıyor. Bahçesine meyve toplamak için gelen çocukları kovalayan, hiçbir şekilde yılmayan, ancak ”miyav” denildiğinde küplere binen ”Miyavın Deli Mevlid” bunun en güzel örneği.

1.Abdal Hacı Taşan
2.Abdulonbaşı,
3.Agilimin Ahmet
4.Ağzı Eğri Remzi
5.Ağzı Kınalının Memet
6.Ağzı Kınalının Miyase
7.Ahlıyuhanın Lamiye
8.Ahmetciğim
9.Alifahılar

10.Alicığızının Ahmet

11.Alimenin Abdi

12.Allah’ın Kulu Yaşar

13.Alliğin Selim

14.Alloo

15.Amigo Orhan

16.Apraş Ali

17.Arşıncının Kör Ahile

18.Aşcı Ali

19.Aşcı Cemile

20.Aşcı Zontanın Kaynanası

21.Ala Mahmutlar

22.Armutcular

23.Atakullar

24.Aşcı Baba

25.Atamgızı

26.Avanız Ali

27.Avninin Ayhan

28.Avrat Ali

29.Ayağı Yalın Yaşar

30.Ayı Fehmi

31.Azize Hanımın Mümtaz

32.Allı Zeynep

33.Asker Mehmet

34.Arap Kızı

35.Baltacılar

36.Boşnaklar

37.Burhanettinler

38.Badik Mustafa

39.Ballinin Ali

40.Bayramın Delioğlan

41.Bedel Anşa

42.Berber Dayı

43.Beyni Soğukların Bekir

44.Boncuk Abdullah

45.Boncuk Osman

46.Boşnağınoğlu Rıza

47.Boynu Eğriler

48.Boynu Eğri Pullu

49.Böcükler

50.Candanlar

51.Ceyhanlar

52.Cüddenler

53.Cürmenliler

54.Cambaz Osman

55.Camgözün Ali

56.Celepci Cezayir

57.Cerrağan Seyit

58.Cingan Arap

59.Cingöz Ekrem

60.Cini Memet

61.Collali

62.Colli Alinin Selim

63.Cozur Ahmet

64.Cüccü Osman

65.Cücüğün Musa

66.Cüttenin Mustafa

67.Camız Halil

68.Cırrıklar

69.Condul Mustafa

70.Cüce Nimet

71.Çakal Kız

72.Çalgıcı Aşır

73.Çiftçinin Yaşar

74.Çolağın Cemal

75.Çolağın Nuri

76.Çolak Halim

77.Çopur Rıza

78.Çot Döndünün Ali

79.Çöküğün İhsan

80.Çürüklerli Ziya

81.Çamur Şevket

82.Çakal Hasan

83.Çot Döndü

84.Çillinin Mustafa

85.Çerkez Hüseyin

86.Domdom Ali

87.Daddaranın Yaşar

88.Davudun Mehmet

89.Deli Akkızın Dönüş

90.Deli Azze

91.Deli Eminenin Haydar

92.Deli Erdem

93.Deli Ese

94.Deli Feyzullah

95.Deli Gürcü

96.Deli Yaşar

97.Demirci Gara Mustafa

98.Demirci Yunus

99.Derici İhsan

100.Deveğranın Gülbiyaz

101.Devşirenin Gamer

102.Dırı Bekir

103.Dökmecilerin Ali

104.Dökmecilerin Halil

104.Dudak Musa

105.Duduşnan Keziban

106.Daldaloğlu

107.Demirci Paşa

108.Deli Süleyman

109.Deli Nihat

110.Eşşekçi Poker Mehmet

111.Eşşekci Zekeriy

112.Ecevidin Zeynep

113.Efe Murat

114.Eşkilinin Kemal

115.Eşşek Bekir

116.Eminler

117.Efe Kazım

118.Ferhat Hoca

119.Ferzullahın Kör Kiraz

120.Fil Mehmet

121.Fındık

122.Fikirsizlerin Urhuya

123.Fossuk Yılmaz

124.Fırıncı İpram

125.Gıyığın Muzaffer

126.Gocuklu Mustafa

127.Goday Osman

128.Gözeyin Muzaffer

129.Gödeni Yarık Anşa

130.Göğoğlanın Iraz

131.Götcü Omar

132.Gubuduk Hasan

133.Gulaksız Hasan

134.Güdük Ahmed

135.Güdüklerin Ali

136.Gabadayının Memet

137.Gadem Bacı

138.Gambur Ferhat

139.Gara Gürcü

140.Gara Kellenin Fadime

141.Gara Yusuf

142.Gara Yusufun Ahmet

143.Garşımahalleli İbazer

144.Gasnağın Ali

145.Gavur Ahmetler

145.Gavur Ali

146.Gavur Hacı

147.Gayapaşaların Gülüşen

148.Gazzıklı Reşit

149.Gavaslar

150.Gayapaşalar

151.Gıbılının Yusuf

152.Gıllının çotali

153.Gınalının Selim

154.Gırvelinin Haccaba

155.Gıyığın Ali

156.Güdükler

157.Gatilin Mustafa

158.Garip Mehmet

159.Gaveci İpram

160.Gıbır Ali

161.Hacı K (Mehmet Atakul)
162.Hacı Sülük

162.Haco

163.Hacon Murat

164.Hakkılı

165.Hamamcı Kel Bayram

166.Hancı Adil (Adil Mencet)

167.Hangılların Emin

168.Hay Gardaş Makbule

169.Hoçunun Zeynep

170.Hop Ziya

171.Hortlağın Münire

172.Hotaman Sultan

173.Höllü HüseyininAmet

174.Hüllecilerin İbrahim

175.Hacı Ahmet ler

176.Hemitli Silsüpürler

177.Hancı Sülemen

178.Hanım Bacının Bedriye

179.Hostes Sami

180.Hamamcıların Ali

181.Hüseyin Kalfa

182.Holi Mehmet

183.İslam Çavuşun Topal Fazlı

184.İskilipli Selahattin

185.İpramların Ali

186.Ihdıdı Balli

187.Killikliler

188.Kürt İbişler

189.Köçek Salman

190.Köfteci Şükrü

191.Kör Müfit

192.Kör Sülük

193.Kötücenin Raziye

194.Kralların Ressamı Rahmi Pehlivanlı

195.Kürt Piç Hacı

196.Küllo Muzaffer

197.Kürdilinin Selahattin

198.Kürt Celal

199.Kürtkızının Bedriye

200.Kahveci Gara Mehmet

201.Kahveci irfan

202.Kahveci Kürt Hakkı

203.Kaliteli Ali

204.Kaloriferci Hasan

205.Kara Cimi

206.Kara Gürcü

207.Katilinoğlu Mustafa

209.Kazantatarı Mustafa

208.Kedi Muharrem

210.Kel Lütfü (Lütfü Atakul)

211.Kel Abdullah

212.Kel İhsan (İhsan Atakul)

213.Kör Bektaş

214.Kel Kiraz

214.Kelgarganın Zekeriya

215.Kemancı Çetin

216.Kınalının Selim

217.Kilcinin Niyazi

218.Kiriz Ali

219.Kirli Tacettin

220.Kel İhsan

221.Kuyumcu Kazım

222.Koreli Hüseyin

223.Koca Mehmet

224.Kırpık Gazi

225.Kömçe Mevlüt

226.Kör Şakir

227.Köpekci Rıza

228.Kör Galip

229.Kör Omar

230.Karcı Hamza

231.Kır Mehmet

232.Leblebiler

233.41’li Mustafa

234.Mamıca

235.Mahinin Osman

236.Mamaların Döne

237.Mamaların Urkuya

238.Mamo

239.Marıgüllü

240.Mermer Deyze

241.Miyavın Deli Mevlid

242.Moru Mehmet

243.Mustaca Hoca

244.Münir Hoca

245.Müslüm Hoca

246.Müsemmanın Mehmet

247.Madam

248.Nalbantlar

249.Nohut Mehmet

250.Nohut Muzaffer

251.Ohgızının Alattin

252.Okgo Osma

253.Omar Dede

254.Onbaşı Salih

255.Ossuruklu Tevfik

256.Ortaboylu Nurettin

257.Onbirli Mustafa

258.Ormancı Mehmet

259.Ormancı Bahri

260.Palayutan Hüseyin

261.Paltalının Nuri

262.Papığınoğlu Mustafa

263.Paşanın Musa

264.Paşanın Şeref

265.Paşanın Yusuf

266.Patatesin Mıstılı

267.Poker Mehmet

268.Rastıklı Raziye

269.Ramon Ömer

270.Sofu Dayının Fadime

271.Süloğlanın Süleyman

272.Süslü Mustafa

273.Salmanlının Hacı Yusuf

274.Sarmısağın Salim

275.Sedder Dayı

276.Semerci Ali

277.Semerci Halil

278.Setrek Haydar

279.Sığırcığın Halil

280.Sinemacı Keskin

280.Sinemacı Tayyar

281.Sivaslının Hayriye

282.Sağır Melek

283.Selloo

284.Şah İsmail

285.Şanbaba

286.Şapcıların Hacı Ahmet

287.Şekerimin Sultan

288.Şeytan Mustafa

289.Şişman Atilla

290.Şambabanın Yaşar

291.Topağın Mehmet

292.Topal Ömer

293.Torbalıların Celal

294.Torbalının Rabiye

295.Tortumlunun Mehmet

296.Totuğun Bekir

297.Tatar Nurettin

298.Tavuk Osman

299.Telli Ebe

300.Tellinin Yusuf

301.Tımtım İrbam

302.Tırık Hasan

303.Titrek Osman

304.Tonga Veli

305.Topağın Mehmet

306.Topal Arifin Kulaksız Şükran

307.Tatığın Ömer

308.Topal Nuri

309.Turist Ömer

310.Tatar Hüseyin

311.Topal Ali

312.Topal Selahattin

313.Tiwist Bekir

314.Topal İsmail

315.Ümülü Bacı

316.Ustura Faik

317.Uzun Ziyadin

318.Uhbadeler

319.Uzun Ziya

320.Uzun Talip

321.Üssükler

322.Üssüklerin Tacettin

323.Veccikler

324.Vecciklerin Abdullah

325.Valavala Yaşar

326.Yılankıran İshak

327.Yirik Yaşar

328.Yörüğün Emine

329.Yusuf Bacı

330.Yünbaşın Kel Ali

331.Yedibela Hüseyin

332.Zala Bibi

333.Zıpçıktı Hayri

334.Zurnacı Şırnaz

335.Zileli Ahmet

336.Topal Akif

337.Kayapaşalar

338.Yüzdümebe

339.Radyocu Gazi

340.Tuzcu Halil

341.Kınalılar

342.Kabadayının Osman

343.Kamiller

344.Oduncu Bahri

345.Postacı Nuri

346.Topal Gazi

347.Aşcı Mustafa

348.Fırıncı Musa

349.Sinemacı Niyazi

350.Obalı Hayri

351.Deli Gülbeyaz

352.Zekeriyeler

353.Tottiğin Ayşe

354.Katil Ahmet

355.Biber Osman

356.Cimcir Hasan

357.Cacak Hüseyin

358.Hambal Kaya

359.Türkmen Kızı

360.Cömbüldek Mustafa

361.Daldaloğlu İbrahim

 

  • - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu