GündemManşet

Hakkımızı alamıyoruz

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Yücel Karabacak, öğretmenlerin nöbet hizmetlerinin karşılığının verilmesi gerektiğini söyledi. Ek ücret alamamalarının hukuka aykırı olduğunu belirten Karabacak, bunun yasayı da ihlal etmek olduğunu bildirdi.
DERS ÜCRETLERİNDE İYİLEŞTİRME
Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Yücel Karabacak, öğretmenlerinin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılması gerektiğini ve nöbet hizmetlerinin yapılandırılması gerektiğini söyledi. Karabacak yaptığı açıklamada, “ILO sözleşmesinin 1. Maddesinde, çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar ‘’ fazla mesai’’ kavramı adı altında uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşmelere taraf konumundadır.’’
ANAYASAYLA KORUNMUŞ
“Mevcut durum Anayasamızca koruma altına alınmış olan ‘’ Kanun Önünde Eşitlik’’ ilkesine ve ‘’Zorla çalıştırma yasağı’’ ilkesi içerisinde yer alan angarya yasağına aykırılık teşkil etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta nöbet tutma sorumluluğunun öğretmenin asli görevi olmadığıdır. Zira Milli Eğitim Temel Kanunu madde 43’te ‘’ Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.’’ Şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenlerin asli görevi eğitim ve öğretimdir. Nöbet ise fer’i nitelik taşıyan bir görevdir. Öğretmenlerin, bu fer’i nitelikteki görev için ücret alması ise en doğal haktır.”
YÖNETMELİKTE VAR
“Çeşitli yönetmeliklerde ( Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (m. 23),İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlkokul- Lise Ortaokullar Yönetmeliği (m.62)) öğretmenlerin nöbet tutma görevi ve sorumlulukları arasında; ısıtma, elektrik ve sıhhi sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol etmek, beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve durumu ilgililere bildirmek, herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütmek gibi görevler sayılmakta ve bu görevler nöbet esnasında yerine getirilmektedir. Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere nöbet görevi emek gerektiren ve sorumluluğu bir hayli fazla olan bir görevdir. Sorumluluğun artmasına karşılık, özlük haklarında bir artış olmaması ise bu emeği hiçe saymak ve hak kavramına bütünüyle aykırı davranmaktır. Tüm bu unsurlar da çalışma şevkini düşürmektedir.”
ÇALIŞMA SAATLERİ FARKI
“Haftalık normal çalışma süresini aşan mesailere karşılık fazla mesai ücreti ödenmesi, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk mevzuatının ve hakkaniyet anlayışının gereğidir. Türk Eğitim-Sen olarak Toplu sözleşme tekliflerimiz arasında yer alan ve sık sık dile getirdiğimiz öğretmenlerimizin okulda yürüttükleri nöbet hizmetleri karşılığında 6 saat ek ders talebimizle ilgili dilekçe hazırlanmıştır. Haklı talebimizin Bakanlıkça dikkate alınması için dilekçe eylemi başlatmış bulunuyoruz.Türkiye genelinde başlattığımız  bu eylem kapsamında, üyelerimiz ve eğitim çalışanları tarafından doldurulan dilekçeleri Şubemiz tarafından bugün  posta yoluyla Milli Eğitim Bakanlığına gönderiyoruz.” dedi.
 

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu