Resmi İlanlar

T.C. KIRIKKALE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ İŞYERLERİ KİRALAMA

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Hali içerisinde bulunan B Peron 26-27-30-36 işyerleri aşağıda belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi doğrultusunda kiraya verilecektir.
İhale için gerekli belgeler Hal Müdürlüğüne  (08.08.2023) saat 17.00’ye kadar teslim edilecektir. İhale Belediye hizmet binamızda 3.katta bulunan ihale salonunda, Encümen huzurunda; 09.08.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır. İhale ile ilgili geniş ve teferruatlı bilgiler mesai saatleri içerisinde, Kırıkkale Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğünden edinilebilir veya istekliler şahsen başvurarak 200,00 TL karşılığında şartname temin edebilirler.

S.NO         İŞYERİ ADRESİ    SÜRE   M2 1 YILLIK KİRA BEDELİ     GEÇİCİ TEMİNAT %3       İHALE TARİHİ
1 Toptancı Hali B Peron No:26 3 Yıl  84  18.000,00-TL KDV DÂHİL         540,00-TL 09.08.2023
2 Toptancı Hali B Peron No:27 3 Yıl  84  18.000,00-TL KDV DÂHİL         540,00-TL 09.08.2023
3 Toptancı Hali B Peron No:30 3 Yıl  84  18.000,00-TL KDV DÂHİL         540,00-TL 09.08.2023
4 Toptancı Hali B Peron No:36 3 Yıl  84  18.000,00-TL KDV DÂHİL         540,00-TL 09.08.2023

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
A) T.C. vatandaşı olmak,
B) Kanuni İkametgâh Belgesi,
C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak,
D) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, sahtekârlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak.
E) Geçici Teminatlarını vermeleri ve Şartname Alındı Makbuzu.
F) İhaleye katılacak olanların, Kırıkkale Belediyesine borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Tahsilât şefliğinden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.
#ilangovtr

ILN01867713

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu