GündemManşetYaşam

Hak uçurumu kapatılmalı

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Genel merkezi Manisa’da kurulan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği’nin Kırıkkale Şube kuruluş çalışmaları başladı.
İSTİŞARE YAPTILAR
Kırıkkale Şubesi kuruluş çalışmaları istişare toplantıları ile devam ediyor. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Kahveci’de bir araya gelen malul sayılmayan gaziler derneğin kuruluş aşamasında iş bölümü yaptılar. Toplantıya Genel Başkan Niyazi Özman, 2. Başkan ve Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Saral, Genel Sekreter Ercan Özen, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Göl, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Başar ile birlikte MKE’de görev yapan malul sayılmayan gaziler katıldı.
“KANUN TERÖRÜN BAŞLANGICINDA KABUL EDİLDİ”
Genel Başkan Niyazi Özmen toplantıda şu açıklamaları yaptı; “Ülkemiz 45 yıldır terörle mücadele etmektedir. Nitekim 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun maddi haklar yönünden yürürlülük tarihi geçici 8. Madde hükümlerine göre 1.1.1968’dir. Yasa ile terörün başlangıç tarihi bu tarih olarak kabul edilmiştir. Bilindiği üzere terörle mücadele görevinde pek çok asker, polis ve sair kamu görevlisi şehit olmuş veya çeşitli derecelerde sakat kalmıştır. Devlet, şehit olanların yakınlarına ve malullere gücü nispetinde ayrıcalıklı olarak haklar ve imkanlar getirmiş ve halen de torba yasa tabir edilen yasalarla yeni haklar getirmekte veya mevcut hakların kapsamını genişletmektedir.
MALULİYET DERECELERİ
Maluliyet dereceleri 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre belirlenmektedir. Bu nizamnamede maluliyet dereceleri 1-6 derece olarak belirtilmiştir. Altıncı derece maluliyet en hafif maluliyet derecesidir. Nizamnamede % olarak belirtilmemiş olmakla beraber, %25 oranında bir sakatlığa denk düşmektedir. Zira nizamname dereceleri tespit ederken, organ veya organlardaki işlev kaybını tanımlamış ve sadece ‘cetvelin uygulanmasında nazara alınacak esaslar’ başlığı altında birkaç organda biraz biraz oluşan ve her biri tek başına aylık bağlanmasına yetmeyecek maluliyet hallerinde toplamının %30 tutması halinde aylık bağlanacağını belirterek % ibaresini kullanmıştır.
“ÖNCELİKLİ İŞE ALINMA HÜKMÜ GETİRİLDİ”
Terörle mücadele görevinde aylık bağlanamayacak derecede yani; %25’in altında bir oranda sakat kalan görevlilere 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a dayalı çıkartılan 3809 sayılı Nakdi Tazminat Yönetmeliği’nin 6/b maddesine bağlı çizelge ve 7. Maddelerine göre, bir yardım yapılmakta ve bu yardım da toplam yardımın %20’sini geçmemektedir. Ayrıca, son düzenlemelerle bu malullere Türkiye İş Bulma Kurumu’nda öncelikli işe alınma hükmü getirilmiştir. Bunların dışında söz konusu malullerin herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Oysa ki, sakatlık oranı %25’i geçen malullerde, er ise 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre %25 artırımlı emekli aylığı, bağlanan emekli aylığı kesilmeden ikinci bir işte çalışma ve oradan da emekli olma hakkı (bu hak 6495 sayılı yargı paketinin 86. maddesi ile normal vazife malullerine de tanınmıştır), ayrıca Mehmetçik Vakfı’ndan toplu maddi ve aylık yardımlar ( mesela 4. Derece malul ere üç ayda 2.100,00 TL aylık yardım yapılmaktadır ), faizsiz konut kredisi, serbest seyahat ve gazilik kartları, yurt dışı dahil sağlık hizmetlerinden yararlanma, SGK’dan çocuklarına yüksek öğrenimi bitirinceye kadar öğrenim yardımları vb. haklar sağlanmıştır. Malul kişi, rütbeli asker, polis ve memur statüsünde başka bir kamu görevlisi ise yukarıdakilere haklara ilaveten, çalışmakta olduğu sırada aldığı aylığı aynen emekli aylığı olarak alma emsal aylık ) kendine bağlanan bu aylığın 30 katı tutarında emekli ikramiyesi alma, 10 yıl süreyle kira yardımı alma hakları mevcuttur.
“DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR”
Özetlendiği üzere %25 oranında malul kalmakla bu oranın altında malul kalma arasında sağlanan haklar yönünden adeta bir uçurum bulunmaktadır. Kendilerine emekli aylığı bağlanmayan bu maluller de diğerleri ile aynı safta çarpışıp yaralanmış ne var ki tedavileri sonucunda biraz daha fazla iyileşip %25’in altında bir oranla sakat kalmışlardır. Aynı mücadeleyi beraberce vermişlerdir. Bu nedenle, 3713, 2330, 4131 SK. ile sair ilgili kanunlarda ve Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği’nde ek ve değişiklikler yapılarak söz konusu terör malullerinin de mağduriyetlerinin giderilmesi bir dengesizliğin ve maluliyet oranında eşitsizliğin düzeltilmesi yönünden gereklidir ve isabetli olacaktır.
İSTENEN YASA DEĞİŞİKLİKLERİ:
İş Hakkı Tanınması; Emekli aylığı bağlanan malullere tanınan ve İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen iş hakkının bu malullere de aynen verilmesi ve İçişleri Bakanlığı’nca işe yerleştirilmeleri sağlanmalıdır. Faizsiz Konut Kredisi Hakkı Tanınması; Bu hak, söz konusu malullere de tanınmalıdır. Burada tanınan hak devlete fazla yük getirici nitelikte bir hak değildir. Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Tanınması; Devlet bütün vatandaşlarına esasen bu hakkı sağlamak amacında ve çalışması içindedir. Söz konusu malullere, maluliyetleri dışında bir şart aranmaksınız bu hakkın tanınması tabii olacaktır. Serbest Seyahat ve Gazilik Kartı Verilmesi; Bu hakkın tanınması da devlete bir yük getirmeyecek öte yandan malulleri ileri derecede onure edecektir. Eğitim ve Öğrenim Yardımı Yapılması; Söz konusu malullerin çocuklarına da uygun görülecek bir miktarda SGK tarafından veya devlet hazinesinden eğitim ve öğrenim yardımı yapılması hakkaniyete uygun olacaktır. Mehmetçik Vakfı Yardımlarından Yararlanma; Kendilerine emekli aylığı bağlanacak derecede malul olan terör gazilerine bu vakıfça hatırı sayılır miktarda toplu ve aylık maddi yardımlar yapılmaktadır. Söz konusu malullere de bu yardımların yarı oranında veya uygun görülecek bir oranda yardım yapılması ve vakfın tüzüğünün bu yönde değiştirilmesine delalet edilmesi uygun olacaktır”
 
 

- Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri
Başa dön tuşu