Köşe Yazıları

Altan Tan Anayasal suç işlemiştir

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

HDP Milletvekili Altan Tan, bugünkü tarihli Hürriyet Gazetesinde, Ahmet Hakan’a verdiği röportajda;
Konuşmuş konuşmuş ve röportajın sonunda diğerleri gibi baklayı ağzından çıkarmış.
son soruya verdiği cevap;
……”.Yöntemi doğru bulmuyoruz. Yoksa demokratik özerkliği hepimiz savunuyoruz”.

Aynen cevap bu, aynı röportajın bir kaç yerinde daha var.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE:3
Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu:
Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal,
laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup
kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
(Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar: 29/6/2006-5532/17 md.)
Türk Ceza Kanunu:
(1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.
(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Altan Tan en basitinden Anayasal suç işlemiştir. Terörle Mücadele Yasası m.1 ve TCK nın m.309 Anayasayı ihlal suçu işlemiştir.
Bu suçun takibi şikayete bağlı olmayıp Resen takibi gerekir.
Takip etmekle görevli makamlarda Adliye ve emniyet teşkilatıdır.
Zira bu üç unsur Devlet olmanın ve Devlet kalmanın olmazsa olmazıdır.

Reklam oluşturulma zamanı: 22 Şubat 2024 13:59 - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Reklam oluşturulma zamanı: 22 Şubat 2024 13:59 - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri
Başa dön tuşu