Tarım

Tarım Ve Orman Bakanlığından Yöresel Hayvancılık Projelerine Hibe Desteği

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla yöresel projeler için 2023 yılı başından itibaren şimdiye kadar 11 milyon TL’den fazla hibe desteği sağladı.

KAYNAK: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), hayvancılık işletmelerinin altyapısının geliştirilmesi, kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, daha hijyenik şartlarda üretim yapılarak kaliteli ürün elde edilmesi, daha iyi gen kaynağına sahip sürü elde edilmesi amacıyla aile işletmelerinin projelerini destekliyor.

İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler HAYGEM tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda 2023 yılı için şu ana kadar Ordu, Şırnak, Diyarbakır, Gümüşhane, Manisa, Ardahan, Denizli, Mardin, Kütahya, Trabzon, Hakkâri illerinden 13 yöresel proje değerlendirilerek toplam 11 milyon 137 bin 382 TL’lik hibe desteği sağlanması uygun bulundu.

PROJELER

İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken 2023 yılı için hâlihazırda uygun bulunan projeler şunlar:

1-“Akkuş’un Sütü Pazara İniyor Projesi” / Ordu

Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda 18 mahallede yaklaşık 2 bin 700 adet süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak.

Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek.

2- ” Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” / Şırnak-Uludere

Proje ile Uludere ilçesi merkez köy ve beldelerindeki üreticilerin genel arı yetiştiriciliği, alternatif arı ürünleri yetiştiriciliği ve bu ürünlerin pazarlanması noktasında arıcılık faaliyetlerini bütüncül olarak kapsayan konularda eğitim verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Uludere belde ve köylerinde yaşayan ve kısıtlı olarak arıcılık faaliyetleri gerçekleştiren 75 arıcıya toplam bin 500 adet polen tuzaklı boş arı kovanı desteği sağlanacak. Böylelikle bal ve alternatif arı ürünleri (propolis, polen arı sütü) yapmak için arı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

3- ”Arı Varsa Hayat Var Projesi” / Diyarbakır

Dicle ilçesi merkez mahalle ve köylerinde arıcılık ile uğraşan kadın ve genç çiftçiler öncelikli olarak 20 yetiştiricinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla modern kovan, bal süzme makinesi ve çeşitli arıcılık ekipmanları temin edilecek.

4- ”Arıcılara Polen Tuzaklı Kovan Altlığı Desteği Projesi”/ Gümüşhane

Arıcılıkla uğraşan üreticilerin, ürün deseninin genişleterek bal üretimine ek polen üretimi de yapmaları ve böylece gelir düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Proje ile arıcılara toplamda 2 bin adet polen tuzaklı kovan altlığı verilecek.

5- ” Küçükbaş Otomatik Yemlik Projesi” / Manisa

Proje kapsamında dağıtımı yapılacak olan küçükbaş otomatik yemlikler ile yem israfının önüne geçilmesi, zaman ve iş gücünden tasarruf, kuzu ve oğlakların yemden yararlanmasının artırılarak et ve süt verimlerinin çoğaltılması hedefleniyor. Ayrıca girdi maliyetlerinin azaltılarak işletmelerin kâr oranlarının yükseltilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ilde küçükbaş hayvancılık yapan 240 adet yetiştiriciye küçükbaş otomatik yemlik temin edilecek.

6- ”Çiğ Süte Halk Elinde Katma Değer Kazandırılması Projesi” / Ardahan

Proje ile 200 kadın yetiştiriciye süt sağım hijyeni, geleneksel tereyağı ve peynir üretimi konularında eğitim verilecek. Ayrıca 100 aile işletmesine de 100’er adet otomatik krema makinesi ve otomatik yayık makinesi verilecek.

7- ”Sağlıklı Nesiller İçin Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi” / Denizli

Proje ile süt üreticilerine yönelik olarak alt yapının hazırlanarak sürdürülebilir üretim ve pazarlamanın sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda süt sığırcılığı işletmesinin sütlerinin soğuk zincir bozulmadan toplanması planlanıyor. Böylece kalite analizlerinin gerçekleştirilerek kaliteli sütün işleme tesislerine ulaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında sütte soğuk zinciri sağlayacak ve sütün kalitesini ölçecek makine, alet ve ekipmanlar temin edilecek.

8- ” İvesi Halkın Elinde, Islah Tam Yerinde Projesi” / Mardin

Küçükbaş hayvanların genetik kapasitelerinin arttırılması amacıyla TİGEM’den damızlık koçların temin edilerek ıslah amacıyla kullanılması sağlanacak.

9- ”Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının ve Kafkas Arısının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” / Ardahan

Arıcıların beşeri sermayelerinin, mesleki bilgi ve becerilerinin, nitelik ve üretkenliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece mevcut arıcılık işletmelerinin devamlılığının sağlanması ile gençlerin kendi işlerini kurabilmeleri ve/veya istihdam edilebilmelerine katkıda bulunulması öngörülüyor.

Bu amaçla arıcılıkta verim kaybına yol açan varroa zararlısı ile mücadele için 2 bin 500 paket ilacın arıcılara dağıtımı sağlanacak.

10- ”Koyunlarda ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi” / Kütahya

Projeyle, üstün vasıflı genç erkek kuzu ve oğlakların yetiştirilerek sayılarının artırılması yoluyla sürülerdeki verimin yükseltilmesi hedefleniyor.

11- ”Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt İşleme Tesisi Projesi” / Trabzon

Süt işletmesi kooperatifçiliğin altyapısının iyileştirilmesi ve kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor.

12- ”Arıcılığı Geliştirme Projesi ” / Hakkâri

Arıcılık ile uğraşan 40 kişiye toplam bin 200 adet boş katlı kovan dağıtımı yapılarak yetiştiricilerin işletme kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.

13- ”Manisa’da Arı Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi” / Manisa

Yetiştiricilere dağıtılacak olan ana arı üretim kovanı ile arıcıların ihtiyaçları olan ana arıları üreterek işletmelerinin kârlılığını artırmaları amaçlanıyor. Böylelikle bölgeye ve ekosisteme adapte yerel arı ekotiplerinin korunması ile yanlış ırk seçimlerinin ve arı ırklarının genetiğinin değiştirilmesinin önüne geçilmesi öngörülüyor.

YUMAKLI: “YÖRESEL HAYVANCILIK YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYOR, AİLE İŞLETMECİLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsalda aile işletmeciliğinin desteklenmesi ve hayvansal üretimin artırılmasının temel stratejilerinden biri olduğunu belirtti.

Bu kapsamda daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek, ürünlerin muhafazasından pazara ulaştırılması ve değerinde satılmasını sağlamak amaçlarıyla yetiştiricilere destek verdiklerinin altını çizen Yumaklı, aile işletmeciliği başta olmak üzere gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, illerdeki yöresel hayvansal yatırımları desteklediklerini dile getirerek, kırsalın kalkındırılması ve üretimde devamlılığın sağlanmasında bu tür projelerin katkısının büyük olduğunun altını çizdi.

Yöresel hayvancılık yatırımlarına önem verdiklerini ve aile işletmeciliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Yumaklı, “İl tarım ve orman müdürlüklerimiz vasıtasıyla gelen yöresel projeleri değerlendirmeye ve yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.​

 

  • - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri

Haber71.Net Editör

Kırıkkale'nin Haber Portalı Haber71.Net'in editörü tarafından Kırıkkale haberlerinin son dakika ve hızlı bir şekilde ziyaretçilerine ulaştırmayı hedeflemektedir.
Başa dön tuşu